Naša obnovljena web stranica

Dragi prijatelji,

shodno trendovima u web designu, željeli smo omogućiti prikaze postova naših članova te opise i izvještaje s pojedinih nastupa i događanja na kojima smo nastupali. Vjerujemo da će se tako doprinjeti boljoj popularizaciji naše Udruge te klape “Furešti”

Odgovori