Kontakt

Umjetnički voditelj
Branimir Karačić
GSM: +385 98 97 65 175
e-mail: branimir.karacic@gmail.com

Web urednik
Milan Milošević
e-mail: milan.milosevic@udruga-marjan.hr

Odgovori